Trainingen en workshops

Door te schilderen vallen de maskers
Ella geeft op een zeer inspirerende en op een onorthodoxe wijze workshops aan bedrijven en aan particulieren.

 

Trainingen voor bedrijven
Samenwerken is in veel organisaties een sleutelwoord! Een goede samenwerking wordt pas bereikt, als men onbevangen met elkaar kan communiceren, respect heeft voor elkaar, maar bovenal door inzicht te hebben in elkanders kwaliteiten. Door samen te schilderen wordt het gewone proces doorbroken en komt het creatieve in de mens naar boven. Deelnemers gaan aan de slag met kwast en kleur om tot verrassende en positieve resultaten te komen, die nog lang zullen nawerken in tastbare schilderijen.​

Ella's rol:
- Het stimuleren en ontwikkelen van creativiteit bij de deelnemers.
- Katalysator zijn bij teambuilding.
- Visie ontwikkelen door het aanleren van kijktechnieken.
- Door middel van schildertechnieken het potentieel van de deelnemers herkenbaar maken.

Een schildertraining van ella is uitermate geschikt voor:​ Teambuilding, elkaar op een andere wijze leren kennen. Het sneller integreren van (nieuwe) groepen bij reorganisatie en fusie. Als kick-off bij de start van een nieuwe campagne/project. Als ondersteuning van de (nieuwe) organisatieplannen. Hiermee de inhoud ervan en de veranderingen beter laten beklijven. Mogelijke samenwerkingsproblemen/knelpunten boven tafel krijgen. Door niet gelijk de discussie aan te gaan, maar door iedereen uit zijn "normale" rol te halen door het schilderen. Met een totaal andere bezigheid (die niet bedreigend is) er achter komen wat de zwakke schakel binnen een proces is. Outplacement/veranderen van baan/omzwaai in carriere. In kaart brengen wat de sterke punten zijn; ideale droombaan visualiseren. Het schilderen vanuit MBTI en de "natuurlijke rollen" van Belbin.

Gebruikte verf: Talens Amsterdam

https://www.shabbytreats.com/amsterdam-acrylverf-kopen.html

 

Schilderlessen voor volwassenen en kinderen
De leerstof is gefocust op het zelf doen en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. De lessen zijn zo opgebouwd dat een leerling zelfstandig thuis aan de slag kan met schilderen.Bij de workshops wordt rekening gehouden met de verschillende ervaringen van de deelnemers, de bespoken technieken kunnen worden toegepast op alle niveaus. ella vindt het een uitdaging om iedereen iets te leren!


Thema's die aan de orde kunnen komen zijn:
- Kijktechnieken; kijken is de basis van schilderenhoe kijk ik?
- Stilleven; hoe componeer je?
- Kijken door kaders;, wat wel en wat niet.
- Techniek; hoe schilder ik met acryl-/olieverf?
- Kleuren; hoe meng ik kleur?  
Vormen en tussenvormen; voorgrond en achtergrond, de kunst van het weglaten.
Horizon perspectief en landschaplijnen; op locatie toepassen. 

Gebruikte verf: Talens Amsterdam

https://www.shabbytreats.com/amsterdam-acrylverf-kopen.html